KetcauSoft

Phiên bản đầy đủ: Loi Mong don Nho Hung xem giup!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Huh
(08-25-2017, 01:00 AM)Ho Viet Hung Đã viết: [ -> ]Xin xem thông tin: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1998
Mình có gửi kèm file đó Hùng!
Như đã thông báo trong link trên, bạn cần cung cấp thêm nhiều thông tin nữa thì KetcauSoft mới có thể tìm được nguyên nhân gây lỗi. Bạn xem giúp phần thông báo nhé http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1998