KetcauSoft

Phiên bản đầy đủ: đòi quyền lợi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
thật bất công với ai đã mua khóa mềm khi không được sử dụng phần mềm này quá anh hùng ơi.
Hi em, cảm ơn em đã phản hồi, anh coi đây là một niềm khích lệ cho sản phẩm mới Smile
về cơ bản thì khách hàng chỉ có quyền lợi đối với phần mềm đã mua;
Tuy nhiên anh sẽ suy nghĩ cân nhắc về vấn đề này
(01-02-2019, 06:16 AM)Ho Viet Hung Đã viết: [ -> ]Hi em, cảm ơn em đã phản hồi, anh coi đây là một niềm khích lệ cho sản phẩm mới Smile
về cơ bản thì khách hàng chỉ có quyền lợi đối với phần mềm đã mua;
Tuy nhiên anh sẽ suy nghĩ cân nhắc về vấn đề này
Em đồng ý kiến với bạn suprovip là anh hùng nên cho cập nhật với những khách đang sử dụng phần mềm.
hoặc giảm giá đối với tất cả các phần mềm mới cập nhật.
anh hùng nên bổ sung tính năng móng đôi trên phần mềm này
(01-02-2019, 01:23 AM)suprovip Đã viết: [ -> ]thật bất công với ai đã mua khóa mềm khi không được sử dụng phần mềm này quá anh hùng ơi.
Đấy là công sức và chất giám của tác giả, nên mình nghỉ nên có chút phí để trả công sức mà tác giả bỏ ra. Nhưng em nghỉ Anh hùng sẽ giảm phí cho những ng đã mua khóa mềm.
hi Hùng! mình đã mua trước bộ phần mềm rồi, giờ muốn có thêm cái này thì giá bao nhiêu vậy Hùng?
(10-01-2019, 04:22 PM)ksang Đã viết: [ -> ]hi Hùng! mình đã mua trước bộ phần mềm rồi, giờ muốn có thêm cái này thì giá bao nhiêu vậy Hùng?
.
Bạn xem thông tin tại đây nhé: http://www.ketcausoft.com/pages/kcs-ifde...ng-don.php