KetcauSoft

Phiên bản đầy đủ: Bài 3: Tính toán SCT của Cọc sử dụng phần mềm PBC
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
  • Nội dung:
1. Giới thiệu về phần mềm PBC-2015 Tính toán sức chịu tải của cọc
Phần mềm áp dụng theo tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền theo các công thức sau TCVN 10304:2015
Với các công thức tính toán:
- Công thức Nhật bản
- Công thức SNIP (phương pháp tra bảng)

2. Quy trình sử dụng phần mềm để tính toán Sức Chịu Tải của Coc.

3. Áp dụng tính toán Sức Chịu Tải của cọc cho công trình trong khóa học. 1. Biết được cơ sở tính toán của phần mềm PBC - 2015.

2. Biết được cách sử dụng phần mềm PBC - 2015 để tính toán Sức Chịu Tải cho công trình trong khóa học và các công trình khác. 1. File phần mềm PBC - 2015 công trình thực hành: https://goo.gl/7c23Gm

2. Dữ liệu địa chất công trình trong khóa học: https://goo.gl/8YsR71 Người hướng dẫn: Trần Văn Hưng
Email: tranhunghau89@gmail.com
Facebook: https://goo.gl/9JBacN
Nhóm người dùng phần mềm KetcauSoft: https://goo.gl/eQDwvD
  • Video bài học: