KetcauSoft

Phiên bản đầy đủ: KCS TMT
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Gia tốc nền quy đổi = 0 (nhờ kcs cập nhật giúp)
thanks
Bạn liên hệ zalo 0397 306 689 để được bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xem nguyên nhân bạn nhé;
Cũng có khả năng địa danh của bạn không có trong danh sách phân vùng gia tốc của TCVN 9386:2012