KetcauSoft
KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=65)
+--- Chủ đề: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng (/showthread.php?tid=2263)

Trang: 1 2


RE: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng - hataybac - 11-09-2017

(11-09-2017, 02:15 AM)hataybac Đã viết: KCS TMT- Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng

phần mềm này có đổi được đơn vị xuất ra t/m trong file PDF ko anh?
file xuat ra cua em he so vuot tai lai nhan len 10 lan nhi?


RE: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng - Ho Viet Hung - 11-10-2017

Xem thông tin tại đây em nhé: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P16042801-ketcausoft-loi-khong-chon-duoc-doi-tuong.php


RE: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng - kimtruclong - 08-02-2018

Mình nghĩ a.Hùng có thể cài đặt giúp cho PM này xuất ra excel sẽ tiện dụng hơn để người dùng có thể tùy biến chỉnh sửa thêm bớt tiêu chuẩn hay add vào file thuyết minh tổng để đánh số trang, làm fooder,header chung chẳng hạn Rolleyes. Còn việc xuất pdf chỉ việc save as trong excel là ra ngay


RE: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng - tdquoc.ks - 08-03-2018

a Hùng cho hỏi tại sao hệ số vượt tải trong phần mềm là 11, 12 or 13 mà ko phải là 1.1,1.2,1.3 kết quả là giá trị tải trọng tăng lên 10 lần


RE: KCS TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng - Ho Viet Hung - 08-03-2018

Chào bạn, nguyên nhân là do bạn để hệ thống dấu thập phân trong Window, cách thức xử lý như sau: