KetcauSoft
Xuyên thủng sàn có kể đến thép - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Etabs, Safe (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Chủ đề: Xuyên thủng sàn có kể đến thép (/showthread.php?tid=2524)Xuyên thủng sàn có kể đến thép - heyhey1994 - 01-17-2019

Em chào anh Hùng và mọi người trong diễn đàn.
Em thấy khi tính toán cột xuyên thủng sàn thì thép sàn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhờ mọi người chỉ em tài liệu để tham khảo về vấn đề này với ạ.


RE: Xuyên thủng sàn có kể đến thép - Ho Viet Hung - 01-18-2019

TCVN không thấy đề cập thép sàn vào tính toán chọc thủng
Em có thể tìm hiểu nội dung này trong tiêu chuẩn EC2


RE: Xuyên thủng sàn có kể đến thép - heyhey1994 - 01-21-2019

(01-18-2019, 12:41 AM)Ho Viet Hung Đã viết: TCVN không thấy đề cập thép sàn vào tính toán chọc thủng
Em có thể tìm hiểu nội dung này trong tiêu chuẩn EC2
Dạ em cảm ơn ạ.