KetcauSoft
Chế độ khoá đỉnh cột trên safe khi tính móng lệch tâm - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Etabs, Safe (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Chủ đề: Chế độ khoá đỉnh cột trên safe khi tính móng lệch tâm (/showthread.php?tid=2526)Chế độ khoá đỉnh cột trên safe khi tính móng lệch tâm - dvhienxd - 01-20-2019

Anh Hùng ơi cho e hỏi: xuất từ Etabs sang Safe để tính móng thì làm sao để trên safe có cả cột từ etabs sang? Khi tính có kể đến khoá đỉnh cột để giảm momen giằng móng thì cột có cần tăng thép hay tiết diện không ạ?

Em cảm ơn anh!


RE: Chế độ khoá đỉnh cột trên safe khi tính móng lệch tâm - Ho Viet Hung - 01-21-2019

Anh không thấy tùy chọn này; em phải tự vẽ thêm thôi em ạ