KetcauSoft
Khai báo độ sâu mũi cọc trường hợp đất đắp từ 3-10m - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: PBC - Phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Khai báo độ sâu mũi cọc trường hợp đất đắp từ 3-10m (/showthread.php?tid=2620)Khai báo độ sâu mũi cọc trường hợp đất đắp từ 3-10m - tuanciao - 07-22-2019

Em chào anh, trong tiêu chuẩn có mục ghi chú (nằm dưới bảng 2) có ghi là: Khi đào đắp san lấp từ 3-10m cần tính độ sâu mũi cọc và độ sâu lớp đất theo mặt đất quy ước nằm dưới mức đất lấp 3m. Vậy trong trường hợp em khai báo lớp đất thứ 6 nằm ở độ sâu 32m (trong mục khai báo trụ địa chất), mũi cọc của em nằm trong lớp thứ 6 này, vậy em phải khai báo độ sâu đầu cọc và mũi cọc như thế nào cho hợp lý ạ? Nếu khai báo đầu cọc theo mặt đất quy ước sẽ phải trừ đi 3m là 30m, vậy sẽ không đúng với thực tế và phầm mềm sẽ đưa ra sức chịu tải tại độ sâu 30m. Rất mong anh giúp đỡ em vấn đề này ạ.


RE: Khai báo độ sâu mũi cọc trường hợp đất đắp từ 3-10m - tuanciao - 07-22-2019

Ghi chú trong tiêu chuẩn đây ạ