KetcauSoft
KCS TMT - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Ban Quản Trị (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Hướng dẫn, Góp ý, thắc mắc (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Chủ đề: KCS TMT (/showthread.php?tid=2669)KCS TMT - vund - 05-19-2020

Gia tốc nền quy đổi = 0 (nhờ kcs cập nhật giúp)
thanks


RE: KCS TMT - Ho Viet Hung - 05-20-2020

Bạn liên hệ zalo 0397 306 689 để được bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xem nguyên nhân bạn nhé;
Cũng có khả năng địa danh của bạn không có trong danh sách phân vùng gia tốc của TCVN 9386:2012