KetcauSoft
Tính sức chịu tải cọc chống cho lớp đá yếu? - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: PBC - Phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Tính sức chịu tải cọc chống cho lớp đá yếu? (/showthread.php?tid=2684)Tính sức chịu tải cọc chống cho lớp đá yếu? - michoma - 10-01-2020

mình gặp phải 1 hồ sơ địa chất mà lớp đá rất yếu(hình đính kèm). Công trình mình đang tính ở LK3, nếu tính theo cọc chống bình thường thì sức chịu tải ra quá nhỏ , bên địa chất nói SPT của lớp đá yếu này >100 , mình đang phân vân, mình vẫn tính theo công thức là cọc ma sát nhưng lớp cuối mình đưa lớp đá với SPT 100 , ko biết như thế có hợp lý ko. xin ý kiến mọi người. Thanks all