KetcauSoft
Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - Phiên bản có thể in

+- KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com)
+-- Diễn đàn: Các khóa học của KetcauSoft (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Diễn đàn: Thực hành thiết kế Kết cấu Online (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Bài 3 (https://forum.ketcausoft.com/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Chủ đề: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu (/showthread.php?tid=359)Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - Ho Viet Hung - 04-11-2013

Chúng ta sẽ đặt tên (hay đánh số thứ tự) theo nguyên tắc ưu tiên sau:
  1. Đặt tên dầm chính trước, dầm phụ sau
  2. Theo phương X trước, phương Y sau
  3. Dầm phía dưới trước, phía trên sau (lần lượt từ trục A đến B, C, v.v..)
  4. Dầm bên trái trước, bên phải sau (lần lượt từ trục 1 đến 2, 3, v.v..)RE: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - Ho Viet Hung - 04-14-2013

Tên dầm được đặt với quy định như hình dưới, nếu không có số tầng thì bỏ trống, ví dụ:
D1-20 (35x70) hoặc D-20 (35x70)
Lưu ý là chỉ có duy nhất 1 dấu cách trong tên dầm là giữa số 20 và dấu "(", hình ảnh phía dưới chỉ mình họa để có thể thấy rõ ràng hơn.

[Image: p2013041401.PNG]


RE: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - Ho Viet Hung - 04-14-2013

Chú ý rằng dầm có kích thước hình học khác nhau, cấu tạo cốt thép khác nhau thì cần được đặt tên khác nhau!


RE: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - dang anh tien - 04-14-2013

tai minh chua bao gio thiet ke nha co nhieu tang nen khong biet van de nay ban ah


RE: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - phan tan tai - 02-01-2015

Đối với những dầm có cùng kích thước nhưng không cùng chiều dài có được đặt tên chung không ạ


RE: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - Ho Viet Hung - 02-02-2015

(02-01-2015, 03:29 AM)phan tan tai Đã viết: Đối với những dầm có cùng kích thước nhưng không cùng chiều dài có được đặt tên chung không ạ
.
Chỉ đặt tên chung cho dầm khi dầm có cùng kích thước (tiết diện, chiều dài) và có cùng cấu tạo cốt thép


RE: Nguyên tắc đặt tên Dầm trên mặt bằng kết cấu - Liv_the Kop - 09-18-2017

Xin phép cho e hỏi chút. Nếu 2 dầm có cùng tiết diện, chiều dài và có cấu tạo cốt thép như nhau thì sẽ đặt tên giống nhau. Nhưng giả sử các điều kiện đó đã thỏa mà lại gặp các trường hợp sau thì nên đặt tên như thế nào ạ:
- Giả sử dầm A có 4 cột đở nó còn dầm B thì lại có 5 cột đở nó
- Dầm A có cote +3.600, còn dầm B thì có cote +3.550
- Các nhịp của dầm A đều có cote như nhau, nhưng dầm B thì có 1 nhịp bị giựt cấp 50mm
- Dầm A là dầm chính, còn dầm B là dầm phụ
- Dầm A ko có cột cấy nhưng dầm B thì có cột cấy