Báo cáo điểm danh tiếng cho Ho Viet Hung
Tóm tắt
Ho Viet Hung
(Posting Freak)

Số danh tiếng hiện có: 7

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 7
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 7 0 0
Lời bình luận
hoanglongdd ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 09-25-2022, 12:43 PM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong XUẤT FILE MDB TỪ SAPV14

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
hoanglongdd ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-14-2022, 02:15 PM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Clip buổi học thứ 2 (ngày 09.10.2012)

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
heyhey1994 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 03-22-2021, 08:25 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Xin hỏi về việc release moment trong mô hình kết cấu thép

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
mountain84 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 07-15-2020, 07:31 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Mong Ketcausoft bổ sung thêm tính năng lựa chọn hướng in cho phần mềm KCS Plotter

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
vucaoanh29 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-12-2020, 10:24 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong [Hỏi] Thứ tự bố trí thép giữa đài móng cọc và giằng móng.

Tích cực (+1): Good
vucaoanh29 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-12-2020, 10:04 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Xin file tính độ võng dầm theo TCVN 5574

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
vucaoanh29 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-12-2020, 10:04 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Xin file tính độ võng dầm theo TCVN 5574

Tích cực (+1): [Không có bình luận]