Báo cáo điểm danh tiếng cho Ho Viet Hung
Tóm tắt
Ho Viet Hung
(Posting Freak)

Số danh tiếng hiện có: 3

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 3
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 3 0 0
Tất cả thời gian 3 0 0
Lời bình luận
vucaoanh29 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-12-2020, 10:24 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong [Hỏi] Thứ tự bố trí thép giữa đài móng cọc và giằng móng.

Tích cực (+1): Good
vucaoanh29 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-12-2020, 10:04 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Xin file tính độ võng dầm theo TCVN 5574

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
vucaoanh29 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-12-2020, 10:04 AM
Đánh giá trao cho Ho Viet Hung's bài viết trong Xin file tính độ võng dầm theo TCVN 5574

Tích cực (+1): [Không có bình luận]