Báo cáo điểm danh tiếng cho huhumalu
Tóm tắt
huhumalu
(Junior Member)

Số danh tiếng hiện có: 1

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 1
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 1 0 0
Lời bình luận
luan311 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 12-09-2020, 11:17 AM
Đánh giá trao cho huhumalu's bài viết trong TCVN 9394:2012 - Thi công và nghiệm thu cọc ép

Tích cực (+1): [Không có bình luận]