Đánh giá chủ đề:
 • 1 Vote(s) - Trung bình 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bài 2: Tính toán tải trọng Gió bằng phần mềm WDL
#1
 • Nội Dung:
1. Giới thiệu phần mềm WDL - Tính toán tải trọng Gió.
Phần mềm hỗ trợ tính toán: tải trọng Gió cho công trình theo TCVN 2737-1995.
Thành phần động của tải trọng Gió theo TCXD 229-1999

2. Quy trình sử dụng phần mềm để tính toán tải trọng Gió cho công trình.

3. Áp dụng thực hành tính toán tải trọng cho công trình trong khóa học.
 • Kết quả đạt được sau bài học:
1. Hiểu được phần mềm tính toán dựa trên cơ sở nào.

2. Biết cách sử dụng phần mềm "WDL - Tính toán tải trọng Gió" để tính toán tải trọng Gió cho công trình.
 • Tài liệu đính kèm
1. File phần mềm WDL công trình thực hành: https://goo.gl/Lzkj7t

2. File kiến trúc công trình thực hành: https://goo.gl/9qyvRS

3. Tài liệu tính toán liên quan khác: https://goo.gl/Nx6Y14

 • Thông tin hỗ trợ:
Người hướng dẫn: Trần Văn Hưng
Email: tranhunghau89@gmail.com
Facebook: https://goo.gl/9JBacN
Nhóm người dùng phần mềm KetcauSoft: https://goo.gl/eQDwvD
 • Video bài học:
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách