Đánh giá chủ đề:
 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bài tập số 6
#1
Nhiệm vụ của bài tập số 6:
 • Xác định và khai báo tải trọng tĩnh (Tĩnh tải, hoạt tải)
Cần lưu ý khi thực hành:
 • Cho đến bước này chúng ta vẫn chỉ mới xây dựng mô hình cho kết cấu tầng 1. Chúng ta vẫn sẽ chưa thực hiện việc sao chép mô hình lên các tầng khác trong bài tập này.
 • Hoạt tải (HT) được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995, các giá trị được quy định riêng cho các phòng chức năng (văn phòng, hành lang, vệ sinh v.v..).
 • Tĩnh tải (TT) bao gồm: Tải trọng các lớp hoàn thiện của sàn, tải trọng tường xây, vách kính.
 • Vật liệu hoàn thiện sàn bao gồm: Lớp vữa trát dày 15mm, lớp vữa lót dày 20mm, lớp gạch lát dày 10mm
 • Tường xây bao gồm: 2 lớp trát hai bên - mỗi lớp dày 15mm; gạch xây dày 220mm hoặc 110mm đối với từng loại tường. Hệ số lỗ cửa (nếu có cửa) là 0.75
 • Vách kính dày 1cm, hệ khung nhôm có khối lượng tính theo mét vuông vách là 50kG/m2.
Yêu cầu:
 • Khai báo các trường hợp tải trọng TT và HT trong Mô hình Etabs (bài tập xuyên suốt)
 • Xác định các loại tải trọng TT và HT và thể hiện dưới các bảng Word hoặc Excel
 • Gán các tải trọng TT và HT vào vào mô hình
 • Nộp bài tập bao gồm file xác định tải trọng và file Etabs.
#2
Khái niệm về các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng

#3
Hướng dẫn khai báo các trường hợp tải trọng thẳng đứng và gán các tải trọng thẳng đứng

(Lưu ý rằng tải trọng trong clip chỉ là ví dụ)

#4
Các bạn có thể tham khảo file xác định tải trọng sau để tiến hành xác định tải trọng cho bài tập xuyên suốt


Tập tin đính kèm
.pdf   BANG XAC DINH TAI TRONG.pdf (Kích thước: 160.52 KB / Tải về: 21,312)


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách