Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RCC - Thông tin cập nhật
#1
Phiên bản ngày 21.08.2013 có 2 cập nhật quan trọng

1. Xuất bản kiểm tra chi tiết khả năng chịu lực của cột
Phần mềm sẽ xuất bảng Excel thể hiện rõ biểu đồ tương tác (theo phương chứa nội lực nguy hiểm nhất) của tiết diện cột được chọn. Bảng tính cũng thể hiện hệ số huy động đối với các trường hợp tổ hợp, các tiết diện và các phần tử Frame khác

[Image: p2013082101.PNG]2. Bổ sung hệ số an toàn trong tính toán
Hệ số an toàn mặc định là 0.95, đây là hệ số được sử dụng khi so sánh tỉ số Nội lực / Khả năng. Khi không có hệ số an toàn, thì Nội lực / Khả năng <= 1 là điều kiện để kết luận cột đảm bảo khả năng chịu lực, khi sử dụng hệ số an toàn, thì tỉ số Nội lực / Khả năng <= Hệ số an toàn là điều kiện để kết luận cột đảm bảo khả năng chịu lực.

[Image: p2013082102.PNG]

Phiên bản 21.08.2013 đã được cập nhật trên trang chính thức: http://www.ketcausoft.com/pages/rcc-phan...t-thep-cot


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách